Deze site gebruikt technische en analytische cookies en cookies van derden.
Door verder te navigeren accepteert u het gebruik van cookies.

Voorkeuren cookies

Stages

Stages MAE/CRUI

Voor wie bestemd
De stageplaatsen MAE-CRUI zijn bestemd voor jonge, bijzonder verdienstelijke Italianen die in het bezit zijn van een Italiaans bachelor- of masterdiploma of een doctoraaldiploma oude stijl (diploma niet ouder 18 maanden).
De stages staan tevens open voor Italianen die afstuderen aan een Italiaanse universiteit of een eerste of tweedegraads masteropleiding volgen (ze zijn in elk geval niet langer dan 18 maanden afgestudeerd).

Waar en wanneer stage lopen
Er wordt de mogelijkheid geboden een stage te lopen van drie maanden bij de verschillende afdelingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking in Rome of bij een van de Vertegenwoordigingen van het Ministerie in het buitenland:

Istituti Italiani di Cultura
Italiaanse Ambassades
Italiaanse Consulaten
Permanente Vertegenwoordigingen bij Internationale Organisaties

De stages zijn doorgaans onderverdeeld in drie periodes (januari-april; mei-augustus; september-december).

Wie organiseert
De stages zijn ingesteld in het kader van een overeenkomst tussen het Istituto Diplomatico van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de conferentie van Italiaanse universiteitshoofden (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane CRUI). Tot de conventie tussen het Istituto Diplomatico en CRUI zijn tot nu toe 57 Italiaanse universiteiten toegetreden.

Programma
Het stageprogramma is gericht op diegenen die in contact wensen te komen met het systeem van internationale betrekkingen die Italië onderhoudt op politiek, economisch, sociaal-cultureel en wetenschappelijk gebied en op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Hen wordt, op een bevoorrechte wijze, de mogelijkheid geboden om directe en concrete kennis te verwerven van de werkzaamheid van de ministeriële instellingen in Italië en in het buitenland. Dit is dus geschikt voor diegenen die zich willen oriënteren op een internationale carrière of “in het veld” hun eigen kennis en vaardigheden willen verdiepen ter afronding van hun universitaire studie.

Het Istituto Diplomatico van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken
Het Istituto Diplomatico coördineert en beheert het programma, in samenwerking met CRUI. In het bijzonder houdt zij zich bezig met het definiëren van de doelstellingen, voorwaarden en inhoud; zij regelt de periodieke bekendmaking van de aangeboden stageplaatsen met de desbetreffende functieomschrijvingen en draagt bij aan een zo wijd mogelijke bekendmaking; zij selecteert de kandidaten; zij neemt initiatieven ter bevordering van een zo nuttig mogelijke inhoud van de stage van de winnende kandidaten bij het ministerie en elders; zij voert een algehele controle uit over de uitvoering van de stages en de behaalde stageresultaten.

Informatie
Op de website van de Conferenza dei Rettori delle Università italiane is gedetailleerdere informatie te vinden over de procedure en de voorwaarden voor deelname. Tevens is daar een lijst van deelnemende universiteiten beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich verder wenden tot de betreffende afdelingen van de genoemde universiteiten. Daar dienen de stageaanvragen te worden ingediend en zijn alle relevante inlichtingen te verkrijgen. Ook kan men inlichtingen vragen aan het Istituto Diplomatico van het Ministerie via het volgende e-mail adres: programma.tirocini@esteri.it