Deze site gebruikt technische en analytische cookies en cookies van derden.
Door verder te navigeren accepteert u het gebruik van cookies.

Voorkeuren cookies

IDD – Italian Design Day 2024. DESIGN NEXT

IID locandina iid

ITALIAN DESIGN DAY 2024

De Ambassade van Italië in Nederland en het Italiaans Cultureel Instituut Amsterdam presenteren “IDD – Italian Design Day 2024”.

Woensdag 13 maart 2024 om 18.00 uur in het Italiaans Cultureel Instituut.

De Italian Design Day (IDD) is een sinds 2017 door het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking gepromoot evenement, gewijd aan het Italiaans design en de wereldwijde promotie van Italiaanse talenten op dit gebied. Het is het resultaat van een vruchtbare samenwerking van het ministerie met MiBACT, MISE, ICE Agency, Confindustria, de Vereniging voor Industrieel Ontwerp ADI, Fondazione ADI-Compasso d’Oro, Federlegno Arredo, Salone del Mobile Milano en Triennale Milano.

Het evenement in het Italiaans Cultureel Instituut wordt geopend door de Italiaanse ambassadeur in Nederland, Giorgio Novello.

In het kader van deze Designdag zijn bij de Italiaanse ambassades en Italiaanse Cultuurinstituten over de hele wereld “design-ambassadeurs” te gast die het beste van het Italiaans design presenteren. De dit jaar in Nederland geselecteerde ambassadeurs zijn Elisa Giaccardi, hoogleraar aan de Technische Universiteit in Milaan en Giulia Calabretta, associate professor aan de TU Delft. De titel die ze hebben gekozen voor de editie van dit jaar is “Design Next”.

Het evenement wordt gehouden in het Engels.

 

DESIGN NEXT

De wereld verkeert in crisis. Er zijn talrijke gecompliceerde uitdagingen, variërend van klimaatverandering en surveillancekapitalisme tot algoritmische discriminatie en de opkomst van een post-truth samenleving. Ontwerpers streven doorgaans naar positieve transformatie, maar wat als de conventionele opvatting van ontwerp onbedoeld bijdraagt aan de problemen die we proberen aan te pakken? Wat als het karakter van ontwerp, zoals dat momenteel wordt opgevat, onderdeel is van het probleem in plaats van de oplossing? Deze overpeinzing zet ons aan tot een heroverweging van de benaderingen van ontwerp en van ontwerpmethodologieën en worden we aangemoedigd om alternatieve wegen te verkennen die beter aansluiten bij principes van duurzaamheid en inclusiviteit in een onderling diep verbonden wereld die niet langer alleen voor mensen kan worden ontworpen. De discussie wordt geleid door Elisa Giaccardi van de Technische Universiteit in Milaan en Giulia Calabretta van de TU Delft, die zullen ingaan op de verkenning van nieuwe opvattingen van ontwerp en mogelijke professionele rollen.

Kom luisteren naar hun presentatie waarin ze het evoluerend  landschap van het ontwerp en de rol ervan bij het aanpakken van hedendaagse mondiale uitdagingen bespreken, gemodereerd door Wing-Yan Man, curator van de TU Delft Dutch Design Week.

 

Elisa Giaccardi is hoogleraar More-than-human Design aan de Technische Universiteit in Milaan. Van 2012 tot 2023 was ze hoogleraar Post-industrial Design aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Ze werkte ook in Zweden, Spanje, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Giaccardi wordt breed erkend voor haar baanbrekende bijdragen aan metadesign, collaboratieve ontwerpprocessen en open ontwerpmethodologieën, en voor het bieden van nieuwe perspectieven op het gebied van more-than-human design. Haar onderzoek heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bevorderen van post-industriële en post-humanistische perspectieven binnen de vakgebieden design en mens-computerinteractie (MCI). Thans legt ze zich toe op het leiden van DCODE (https://dcode-network.eu/), een Europees onderzoeksnetwerk en doctoraal opleidingsprogramma. Dit initiatief heeft tot doel ontwerp te hervormen in de context van more-than-human werelden en streeft ernaar inclusieve en duurzame paden te banen voor de digitale transformatie van de samenleving.

Giulia Calabretta is associate professor Strategic Value of Design aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Haar onderzoek verkent het snijvlak van (strategisch) ontwerp, management en innovatie en werd gepubliceerd in verschillende academische tijdschriften. Ze is medeauteur van het succesvolle boek ‘Strategic Design’ en van het recentelijk gepubliceerde boek ‘Design Leadership Ignited: Elevating Design at Scale’. Ze is momenteel betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten met publieke en private partners die onderzoeken hoe ontwerp kan worden ingezet voor zakelijke en maatschappelijke impact. In haar huidige rol als onderwijsdirecteur binnen de faculteit is ze actief betrokken bij het vormgeven van toonaangevende programma’s die toekomstige ontwerpers voorbereiden op nieuwe professionele mogelijkheden.

 

***

 

ITALIAN DESIGN DAY 2024

March 13, 2024, at 6:00 PM at the Italian Cultural Institute of Amsterdam.

The Embassy of Italy in the Netherlands and the Italian Cultural Institute of Amsterdam present

“IDD – Italian Design Day 2024”.

Italian Design Day worldwide (IDD) is an event promoted by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation since 2017, dedicated to Italian design and the promotion of its talents worldwide. It is the result of fruitful teamwork with MiBACT, MISE, ICE Agency, Confindustria, Association for Industrial Design (ADI), ADI-Compasso d’Oro Foundation, Federlegno Arredo, Salone del Mobile Milano, and Triennale Milano.

The event will be opened by His Excellency the Ambassador of Italy to the Kingdom of the Netherlands, Giorgio Novello.

Italian Embassies and Italian Cultural Institutes around the world host the “design ambassadors” who present the best of Italian design.

The ambassadors selected for this year are professors Elisa Giaccardi and Giulia Calabretta from Delft University of Technology. The title they have chosen for the 2024 edition is “Design Next”.

The event takes place in English.

DESIGN NEXT

The world is in a crisis. The challenges are many and intricate, ranging from climate change and surveillance capitalism to algorithmic discrimination and the rise of a post-truth society. Designers typically aspire to drive positive transformation, yet what if the conventional understanding of design inadvertently contributes to the issues we aim to address? What if the very nature of design, as currently conceived, is a part of the problem rather than a solution? This contemplation prompts us to reassess design approaches and methodologies, encouraging exploration of alternative paths that better align with principles of sustainability and inclusivity in a deeply interconnected world that can no longer be designed just for humans. Leading the discussion are professors Elisa Giaccardi and Giulia Calabretta from Delft University of Technology, who will delve into the exploration of new design concepts and potential professional roles. Join them as they discuss the evolving landscape of design and its role in addressing contemporary global challenges, moderated by TU Delft DDW curator Wing-Yan M.

Elisa Giaccardi is Professor of More-than-human Design at Politecnico di Milano in Italy. From 2012 to 2023, she served as Professor of Post-industrial Design at the Faculty of Industrial Design Engineering, TU Delft. She also worked in Sweden, Spain, US and UK. Giaccardi is widely recognized for her pioneering contributions to metadesign, collaborative design processes, and open design methodologies, and for breaking ground in the field of more-than-human design. Her research has been instrumental in advancing post-industrial and post-humanist perspectives within the fields of Design and Human-Computer Interaction (HCI). Presently, she dedicates her efforts to spearheading DCODE (https://dcode-network.eu/), a European research network and doctoral training program. This initiative aims to reshape design in the context of more-than-human worlds, striving to forge inclusive and sustainable pathways for society’s digital transformation.

Giulia Calabretta is Associate Professor in Strategic Value of Design at the Faculty of Industrial Design Engineering, TU Delft. Her research explores the intersection of (strategic) design, management, and innovation, and has been published in  several academic journals. She is the co-author of the successful book ‘Strategic Design’ and of the recently published book ‘Design Leadership Ignited: Elevating Design at Scale’. Giulia is currently involved in various research projects with public and private sector partners investigating how design can be leveraged for business and societal impact. In her current role of Director of Education for the Faculty, Giulia is active in shaping cutting edge programs that prepare future designers to the emerging professional opportunities.

Reserveren is niet meer mogelijk

  • Georganiseerd door: Ambasciata d’Italia nei Paesi Bassi, l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam