Deze site gebruikt technische en analytische cookies en cookies van derden.
Door verder te navigeren accepteert u het gebruik van cookies.

Voorkeuren cookies

Tentoonstelling “De Verdi-serie”. Daniel Schinasi – Italiaans Cultureel Instituut, Amsterdam, 06/12/2023 – 26/01/2024

locandina schinasi

Daniel Schinasi

Het Italiaans Cultureel Instituut in Amsterdam, in samenwerking met de Ambassade van Italië in het Koninkrijk der Nederlanden, is verheugd om een buitengewone dubbele retrospectieve tentoonstelling te presenteren, gewijd aan kunstenaar Daniel Schinasi (Alexandrië, Egypte, 1933 – Nice, 2021), de oprichter van de Neofuturistische beweging.

Deze met passie door zijn dochter Sarah Schinasi samengestelde tentoonstelling biedt de mogelijkheid om ondergedompeld te worden in Schinasi’s artistieke universum en zijn invloed op de hedendaagse kunst te ontdekken.

Un messaggio in movimento / Een boodschap in beweging – Pulchri Stadio, Den Haag, 02/12/2023 – 28/01/2024

Zaterdag 2 december 2023 om 17.30 uur

Het eerste deel van dit retrospectief zal plaatsvinden in het prestigieuze Pulchri Studio in Den Haag, waar ongeveer 45 werken en een majestueuze muurschildering zullen worden tentoongesteld. Dit gedeelte van de tentoonstelling belicht Schinasi’s talent om de grenzen van het Neofuturisme te verkennen, met de nadruk op beweging, muziek, sport, het licht van de stad Nice waar de kunstenaar lange tijd heeft gewoond, zijn joodse wortels, het leven op het platteland en experimentele schilderkunst. De tentoongestelde werken weerspiegelen een zorgvuldige verkenning van beweging en dynamiek, meesterlijk vertaald door middel van kleur en vorm. Schinasi, die de esthetische resultaten van Umberto Boccioni en Gino Severini oproept, ontwikkelt een nieuwe ethiek van futuristische schilderkunst, met de nadruk op het herstel van de humanistische waarden die de Italiaanse kunstgeschiedenis hebben gekenmerkt. De tentoonstelling biedt een niet te missen kans om ondergedompeld te worden in de stilistische evolutie van Schinasi en zijn bijdrage aan de hedendaagse kunst.

De Verdi-serie – Italiaans Cultureel Instituut, Amsterdam, 06/12/2023 – 26/01/2024

Woensdag 6 december 2023 om 19.00 uur

Het tweede deel van dit retrospectief vindt plaats in het Italiaans Cultureel Instituut te Amsterdam. Hier zal een twaalftal werken worden tentoongesteld, gewijd aan de componist Giuseppe Verdi, een demonstratie van Schinasi’s vermogen om de essentie, energie en schoonheid van muziek vast te leggen door middel van zijn penseel.

Beide tentoonstellingen gaan vergezeld van een uitgebreide catalogus met diverse voorwoorden, waaronder die van kunstcritici Marcel van Jole, vicevoorzitter van de Internationale Vereniging van Kunstcritici, Enrico Crispolti, kunsthistoricus en kunstcriticus, James Bradburne, museoloog en directeur van de Pinacoteca di Brera, Ermanno Tedeschi, conservator en kunstcriticus, en de directeur van Pulchri Studio, Ed van der Kooy.

Daniel Schinasi werd geboren in 1933 in Alexandrië, Egypte, in een Sefardische familie met wortels in Spanje en Livorno. Zijn kunstcarrière werd gekenmerkt door talrijke tentoonstellingen en ontmoetingen met beroemdheden uit de Italiaanse en Franse kunstwereld, waaronder Sonia Delaunay, Carlo Carrà, Giorgio de Chirico en schrijfster Fausta Cialente. Zijn toewijding aan de kunst leverde hem prijzen en tentoonstellingen over de hele wereld op, waarbij hij een unieke stijl ontwikkelde die futuristische elementen combineert met diepe menselijkheid.

Schinasi’s Neofuturisme, hoewel gebaseerd op geometrische elementen en levendige kleuren, onderscheidt zich van het Italiaanse futurisme door zijn nadruk op humanistische waarden in plaats van technologie. Zijn werken portretteren het dagelijks leven, danseressen, muzikanten en atleten, met de mens als zowel een fysieke als spirituele entiteit. In tegenstelling tot de futuristen haalt Schinasi inspiratie uit het humanisme en de renaissancekunst, met speciale aandacht voor compositorisch evenwicht en het individu.

Voor meer informatie:

https://danielschinasi.com/

Articolo ansa 10/04/2023

 

Daniel Schinasi

The Italian Cultural Institute in Amsterdam, in collaboration with the Italian Embassy in the Kingdom of the Netherlands, is pleased to present an extraordinary retrospective double exhibition dedicated to the artist Daniel Schinasi (Alexandria, Egypt, 1933 – Nice, France, 2021), the founder of the Neofuturist movement. Curated with passion by his daughter Sarah Schinasi, this exhibition offers the opportunity to immerse yourself in Schinasi’s artistic universe and discover his impact on contemporary art.

A Message in Motion – Pulchri Studio, The Hague, 02/12/2023 – 28/01/2024

Opening Saturday 2 December at 17.30h

The first stage of this retrospective will take place at the prestigious Pulchri Studio in The Hague, where approximately 45 works and a majestic mural panel will be exhibited. This section of the exhibition highlights Schinasi’s talent in exploring the boundaries of Neofuturism, focusing primarily on movement, music, sports, the light of Nice where the artist lived for a long time, his Jewish roots, life in the fields, and experimental painting. The works presented reflect a careful exploration of movement and dynamics, skillfully translated through colour and form. Schinasi, evoking the aesthetic outcomes of Umberto Boccioni and Gino Severini, develops a new ethics of Futurist painting, with a focus on the recovery of humanistic values that have characterized the history of Italian art. This exhibition represents an unmissable opportunity to delve into Schinasi’s stylistic evolution and his contribution to contemporary art.

The Verdi Series – Italian Cultural Institute, Amsterdam, 06/12/2023 – 26/01/2024

Opening Wednesday 6 December at 19.00h, with music

The second part of this retrospective will take place at the Italian Cultural Institute in Amsterdam. Here, a dozen works dedicated to the composer Giuseppe Verdi will be exhibited, a demonstration of Schinasi’s ability to capture the essence, energy, and beauty of music through his brushes.

Both exhibitions are accompanied by a comprehensive catalogue with various prefaces, including those of art critics Marcel van Jole, Vice President of the International Association of Art Critics, Enrico Crispolti, art historian and critic, James Bradburne, museologist and Director of the Pinacoteca di Brera, Ermanno Tedeschi, curator and art critic, and Ed van der Kooy, Director of  the Pulchri Studio.

Daniel Schinasi was born in 1933 in Alexandria, Egypt, into a Sephardic family with roots in Spain and Livorno. His artistic career was marked by numerous exhibitions and encounters with Italian and French art celebrities, including Sonia Delaunay, Carlo Carrà, Giorgio de Chirico, and the writer Fausta Cialente. His dedication to art led him to win awards and exhibit worldwide, developing a unique style that combines Futurist elements with deep humanity.

Schinasi’s Neofuturism, though based on geometric elements and vibrant colours, stands out from Italian Futurism for its focus on humanistic values rather than technology. His works depict daily life, dancers, musicians and athletes, highlighting the human being as a physical and spiritual entity. Unlike to the Futurists, Schinasi seeks inspiration in humanism and Renaissance art, with particular attention to the compositional balance and the individual.

For more information:

https://danielschinasi.com/

Articolo ansa 10/04/2023

 

 

 

Reserveren is niet meer mogelijk

  • Georganiseerd door: Italian Cultural Institute Amsterdam -
  • In samenwerking met: Italian Embassy The Hague - Pulchri Studio Den Haag