Deze site gebruikt technische en analytische cookies en cookies van derden.
Door verder te navigeren accepteert u het gebruik van cookies.

Vertaalsubsidies

Met als doel zoveel mogelijk bij te dragen aan de verspreiding van het Italiaanse boek, stelt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking subsidies en prijzen ter beschikking voor de vertaling van literaire en wetenschappelijke Italiaanse werken. Deze financiële tegemoetkomingen strekken zich tevens uit tot de productie, nasynchronisatie en ondertiteling van voor ether-uitzending bedoelde Italiaanse (korte) films en televisieseries.

Precieze doelstellingen en belangrijkste regels omtrent de toewijzing van de subsidies en prijzen staan beschreven op de website van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking 

alsook in onderstaande documenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Adriano Bank via borse.iicamsterdam@esteri.it of telefoonnummer 020-6263987.

 

 

Editie 2024

Uiterste datum voor de indiening van de aanvraag bij het Italiaans Cultureel Instituut in Amsterdam via borse.iicamsterdam@esteri.it : 24 april 2024 

De aanvraag, die uitsluitend van toepassing is op vertalingen die na 1 augustus 2024 worden gepubliceerd, kan ook via gewone post gestuurd worden naar:

Keizersgracht 564

1017 EM Amsterdam

Naast onderstaand aanvraagformulier gelieve mee te sturen:

  • beschrijving van het vertaalproject (max. 3000 tekens) met een indicatie van het gebruik van de vertaling na publicatie, de distributiekanalen, boekenbeurzen en de verwachte datum voor de publicatie, productie en verspreiding van het werk;
  • verslag van de bestedingswijze van in de afgelopen jaren van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking ontvangen vertaalsubsidies;
  • curriculum vitae van de vertaler en kopie van het met de uitgeverij afgesloten vertaalcontract;
  • overzicht van de aan de vertaling en publicatie verbonden kosten, zowel per eenheid (per pagina, woord etc.) als de totale kosten (de vertaalsubsidie vormt een tegemoetkoming in de vertaalkosten), het minimumbedrag waaronder de subsidie niet geaccepteerd zou worden en de verwachte oplage van het boek;
  • fotokopie/scan van de eerste en vierde bladzijde van de omslag van het originele Italiaanse boek;
  • kopie van het contract ter verkrijging van de auteursrechten, ondertekend door de houder van die rechten (uitgever of producent) en de verkrijger ervan. Of: een intentieverklaring waaruit blijkt de uitgeverij zorgdraagt voor het verkrijgen van de auteursrechten (in geval van toekenning van de subsidie wordt deze uitbetaald nadat een document is overgelegd waaruit de daadwerkelijke verkrijging van de rechten blijkt). In geval van kosteloos overdragen van de auteursrechten graag een verklaring van de houder van die rechten meesturen.