Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Geschiedenis

 

Geschiedenis

In 1952 vinden vanuit het kantoor van de Cultureel Attaché van de Italiaanse Ambassade in Den Haag de eerste officiële activiteiten plaats ter promotie van de Italiaanse taal en cultuur in Nederland.

In 1972 verhuist deze culturele afdeling van de ambassade naar een door de Italiaanse staat aangekocht Amsterdams patriciërshuis uit 1687. Dit wordt de officiële vestigingsplaats van het Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi.

In de eerste jaren werkt het Instituut voor de promotie van de Italiaanse taal samen met de vereniging Dante Alighieri in Amsterdam. In de jaren tachtig wordt een eigen cursusprogramma gestart, onafhankelijk van de Dante Alighieri.

In 1993 worden de eerste convenanten gesloten met de universiteiten voor Buitenlanders in Siena en Perugia en wordt een begin gemaakt met de omvorming van het cursusaanbod tot de huidige vijf niveaus van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen. Sinds 1994 vinden jaarlijks in het Instituut de examens plaats ter verkrijging van de taalcertificaten CELI en CILS, momenteel ook CIC en DITALS. Dit naast het afsluitende examen dat het Instituut zelf voor haar cursisten organiseert.

In 1995 worden onder leiding van Giovanni Poncini een systematische herziening en catalogisering uitgevoerd van de gehele boekencollectie en het audiovisuele materiaal. Dit alles wordt opnieuw ondergebracht in een voor het publiek toegankelijke bibliotheek. Deze bibliotheek bevat thans 16.000 boeken en verder staan er een krantenarchief, films en documentaires op dvd en video en Italiaanse dag- en weekbladen tot beschikking van het publiek.

Het Istituto Italiano di Cultura organiseert thans wekelijks culturele evenementen in zijn publiekszaal (filmvertoningen, concerten, lezingen en tentoonstellingen) en grotere evenementen op andere prestigieuze locaties. Voor de realisatie van deze laatste evenementen werkt het instituut samen met Nederlandse culturele instellingen en met de in Nederland gevestigde culturele instellingen van andere Europese landen (EUNIC).

 

Directeuren sinds 1972: 

 
Mario Sintich

Vito Grasso

Pietro Insana

Panagiotis Kizeridis

Maria Galeotti (addetto)

Giovanni Poncini

Remo Rapetti

Bruno Bellotto (addetto)

Giovanni Poncini

Carmela Paternoster (addetto)

Silvio Marchetti

Gianfranco Renda (addetto)

Rita Venturelli

Carmela Natalina Callea

Paola Cordone


27