Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Storia

 

Storia
In 1952 vinden vanuit het kantoor van de Cultureel Attaché van de Italiaanse Ambassade in Den Haag, de eerste officiële activiteiten plaats ter promotie van de Italiaanse taal en cultuur in Nederland.

In 1972 verhuist deze culturele afdeling van de ambassade naar een door de Italiaanse staat aangekocht Amsterdams patriciërshuis uit 1687. Dit wordt de officiële vestigingsplaats van het Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi.

In de eerste jaren werkt het Instituut voor de promotie van de Italiaanse taal samen met de vereniging Dante Alighieri in Amsterdam. In de jaren tachtig wordt een eigen cursusprogramma gestart, onafhankelijk van de Dante Alighieri.

In 1993 worden de eerste convenanten gesloten met de universiteiten voor Buitenlanders in Siena en Perugia en wordt een begin gemaakt met de omvorming van het cursusaanbod tot de huidige vijf niveaus van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen. Sinds 1994 vinden jaarlijks in het Instituut de examens plaats ter verkrijging van de taalcertificaten CELI en CILS, momenteel ook CIC en DITALS. Dit naast het afsluitende examen dat het Instituut zelf voor haar cursisten organiseert.

In 1995 worden onder leiding van Giovanni Poncini een systematische herziening en catalogisering uitgevoerd van de gehele boekencollectie en het audiovisuele materiaal. Dit alles wordt opnieuw ondergebracht in een voor het publiek toegankelijke bibliotheek.
In dezelfde periode wordt de videocollectie uitgebreid en de publiekszaal van het Instituut uitgerust met een scherm en een projector voor de vertoning van films.
Ook komt het Istituto Italiano di Cultura in Amsterdam onder leiding van Giovanni Poncini als eerste met een website, mede dankzij het pionierswerk van Marina Vizzinisi.

Van de in 1993 en 1994 georganiseerde culturele evenementen verdienen de literatuurcongressen met deelname van verschillende Italiaanse dichters zoals Andrea Zanzotto en de Convegno Dalla Feritoia dei sensi, gewijd aan de dichter Mario Luzi, speciale vermelding.

In 1998 vindt het eerste New Italian Cinema Events filmfestival plaats. Dit festival heeft in Nederland in de loop der jaren deelnemers gekend die zijn uitgegroeid tot de meest belangwekkende regisseurs van Italië: Mario Martone, Mimmo Calopresti, Antonio Capuano en vele anderen.


Directeuren sinds 1972: 
 
Mario Sintich
Vito Grasso
Pietro Insana
Panagiotis Kizeridis
Maria Galeotti (regent)
Giovanni Poncini
Remo Rapetti
Bruno Bellotto (regent)
Giovanni Poncini
Carmela Paternoster (regent)
Silvio Marchetti
Rita Venturelli
Carmela Natalina Callea

27