Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Studiebeurzen 2020

 

Studiebeurzen 2020

STUDIEBEURZEN  

 

Via het Istituto Italiano di Cultura stellen Italiaanse taalscholen studiebeurzen ter beschikking van de cursisten van het instituut en andere geïnteresseerden die hun kennis van het Italiaans willen uitbreiden en verrijken in Italië. 


Algemene voorwaarden
De studiebeurzen bestaan uit het gratis volgen van een cursus Italiaans en worden aangeboden door een groot aantal taalscholen, academies en andere instellingen verspreid over heel Italië waaraan Italiaanse lessen aan buitenlanders worden gegeven. Geïnteresseerden kunnen de websites van de scholen raadplegen voor informatie over de cursussen en aanvullende diensten.
De studiebeurzen zijn bestemd voor zowel de cursisten van het Istituto Italiano di Cultura als voor geïnteresseerden van daarbuiten. Bij de uiteindelijke toekenning hebben de cursisten van het instituut voorrang.

Let op: heeft u reeds een taalschool op het oog en wilt u daarvoor een studiebeurs aanvragen, schrijf u dan nog niet in maar informeer eerst bij het Istituto Italiano di Cultura naar de mogelijkheden. 

Reis- en verblijfkosten
De reis- en verblijfkosten zijn in de meeste gevallen voor rekening van de aanvrager. De school die de studiebeurs aanbiedt helpt bij het vinden van passende woonruimte.

Correspondentie met de Italiaanse taalinstituten
Na toekenning van de studiebeurs verlopen alle verdere correspondentie en contacten direct tussen de winnaar van de beurs en het betreffende taalinstituut, zonder tussenkomst van het Istituto Italiano di Cultura.

Hoe en wanneer een aanvraag in te dienen
Geïnteresseerden die in 2020 in Italië een cursus willen volgen kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen bij het Istituto Italiano di Cultura, uiterlijk op 31 maart 2020. In de aanvraag dient te worden aangegeven:
- waarom de aanvrager in aanmerking wenst te komen voor een studiebeurs (voor werk, studie, reden van de belangstelling voor Italië en het Italiaans e.d.)
- in welke periode men de cursus wil volgen en de gewenste cursusduur (doorgaans 2, 3 of 4 weken)
- in welke Italiaanse plaats of regio men de cursus wil volgen

De aanvraag, voorzien van curriculum vitae kan worden gericht aan de heer Adriano Bank. Voor meer informatie: 020-4223060 of borse.iicamsterdam@esteri.it

Voorwaarden voor toekenning en beslissingstermijnen
De studiebeurzen worden toegekend op basis van de motivatie van de aanvraag. De studenten krijgen in de periode april-mei antwoord op hun aanvraag.

Belangrijk
Het Istituto Italiano di Cultura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de cursussen en aanvullende diensten die door de Italiaanse scholen wordt geboden.


21