Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Italiaans leren

 

Italiaans leren

banner logo iic 7july2016 lineaverticale

 

 

Waarom volgt jaarlijks wereldwijd een half miljoen mensen buiten Italië een cursus Italiaans?

Het Italiaans is een cultuurtaal.
Het Italiaans beheersen betekent toegang hebben tot een literair erfgoed dat van groot belang is geweest voor de geschiedenis van Europa: belangrijke wetenschappelijke teksten, theaterproducties, muziek, opera, film en Italiaanse televisie.

Het Italiaans is een studietaal.
Jaarlijks besluiten vele studenten om in Italië cursussen te komen volgen bij scholen, universiteiten, academies en bibliotheken.

Het Italiaans is een werktaal.
Managers, investeerders, technici en arbeiders treden in contact met de Italiaanse industriële en ambachtelijke wereld en met diensten die de Italiaanse grenzen overschrijden.

En door Italiaans te spreken wordt het bezoek aan Italië en zijn gastvrije inwoners, van de kunststeden tot aan het enorme natuurschoon, een waar genoegen!Taalcursussen

Waarom Italiaans studeren bij het Istituto Italiano di Cultura in Amsterdam?


Studenten kiezen het Istituto Italiano di Cultura om de volgende redenen:
• Italiaans studeren bij het Instituut betekent kiezen uit een breed cursusaanbod, van beginnersniveau tot aan gevorderdenniveau;
• De cursussen zijn verdeeld over zes taalbeheersingsniveau’s, conform de ERK-normen van de Raad van Europa;
• Het Instituut biedt tevens thematische cursussen aan (conversatie, kunstgeschiedenis, Italiaanse letterkunde, cinema, enologie);
• Het Instituut organiseert als enige instelling in Nederland cursussen en examens ter verkrijging van het taalbeheersingscertificaat Italiaans voor Anderstaligen van de Universiteiten voor Buitenlanders van Perugia en Siena (respectievelijk CELI en CILS);
• De lessen worden gegeven door gekwalificeerde moedertaal-docenten;
• De studenten treffen in het Instituut een dynamische en cultureel-stimulerende sfeer aan;
• Het Instituut geeft desgewenst verklaringen af over de gevolgde lessen;
• Aan het einde van het cursusjaar kunnen de cursisten een afsluitend examen afleggen;
• Het instituut reikt de getuigschriften (niveau A1 t/m C2) uit tijdens een feestelijke slotavond;
• De cursisten kunnen gebruik maken van studiepremies voor het volgen van een zomercursus bij een van de vele scholen in Italië;
• Cursisten van het Instituut kunnen gratis materiaal uit de bibliotheek en het documentatiecentrum raadplegen en lenen;
• Cursisten ontvangen informatie en uitnodigingen met betrekking tot de door het Instituut georganiseerde activiteiten

Raadpleeg de Rooster van de cursussen van het Istituto Italiano di Cultura in Amsterdam.Waarom Italiaans studeren ?

De Italiaanse taal vormt een cultuuruiting van onschatbare waarde.


Het Italiaans heeft zich, ondanks dat het nog steeds zeer nauw verbonden is met zijn sublieme wortels, dankzij Italiaanse wetenschappers, architecten, ontwerpers, stylisten, regisseurs en schrijvers verder ontwikkeld. Zij hebben een enorme bijdrage geleverd aan het Italiaanse en universele gedachtengoed.


Beheersing van het Italiaans betekent dat u directe toegang heeft tot een literair erfgoed en tot humanistische en wetenschappelijke teksten van onmetelijke waarde, alsook tot Italiaanse theater- en muziekproducties, opera, film en televisie.
Het verrijkt uw persoonlijkheid en stelt u in staat de hedendaagse maatschappij beter te begrijpen en op een diepgaandere manier te beleven.


Italiaans spreken maakt het mogelijk om essentiële en fundamentele menselijke waarden die de taal in zich heeft te verwerven, te begrijpen en te verinnerlijken.


En Italiaans spreken betekent het creëren van mogelijkheden op werkgebied: als investeerder, technicus, arbeidskracht of werknemer kunt u in contact treden met de Italiaanse industriële en ambachtelijke wereld en de dienstensector die de Italiaanse landsgrenzen overschrijden.


Het betekent beschikken over een onmetelijk cultureel erfgoed en een originele en diepgaande visie op het menselijk bestaan.
Kiezen voor het Italiaans is kiezen voor de liefde, vooral liefde voor uzelf.

Carmela Callea
IIC Amsterdam - Directeur

Bewaren

Bewaren


11