Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Corsi Per Stranieri

 

Corsi Per Stranieri

Cursussen Italiaanse taal en cultuur aan Italiaanse universiteiten :

 

 

Cursussen Italiaanse taal, cultuur en overige disciplines, voor buitenlandse studenten

Hieronder kunt u een lijst van scholen, centra en academies raadplegen die speciaal op buitenlanders gerichte cursussen aanbieden.
Er kan worden gezocht naar cursussen per regio, stad en soort cursus, of gecombineerd. Bij het selecteren van de cursussen op basis van soort, zijn de termen opzettelijk algemeen gehouden, zoals “Italiaanse taal”, “Design”, “Muziek” en “Zang”. Op deze manier wordt verwezen naar de websites van de scholen waarop alle subcategorieën cursussen staan aangegeven.

Garanties betreffende de organisatie en de kwaliteit van de didactiek worden gegeven door de taal- en cultuurscholen die de “Presa d’atto del MIUR” onderscheiding hebben ontvangen, na een inspectie door het Italiaanse ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Door de websites van de scholen te bezoeken kunt u nagaan of deze deel uitmaken van de organisaties die de kwaliteit van de aangeboden diensten waarborgen, zoals:
In Italië: 
SI (Study in Italy, Empedocle - High School) 
ASILS (Associazione Scuole di Italiano come Lingua seconda)
AIL (Accademia Italiana di Lingua)

Italian in Italy


 
Internationaal:
FIYTO (Federation of International Youth Travel Organisations)
ALTO (Association of Language Travel Organisations)
IALC (International Association of Language Centres)
TANDEM (International Network of Quality Language Institutes)
EAQUALS (The European Association for Quality Language Services)
IHWO (International House World Organisation)

Tevens is het van belang te weten of de scholen als Opleidingsinstituut zijn erkend en of ze bevoegd zijn om Taalcertificaten Italiaans af te geven.

Voor alle scholen die niet aan deze voorwaarden voldoen is het aanbevelenswaardig te controleren of op de website duidelijke en precieze informatie te vinden is over:
de financiële voorwaarden (cursusgeld, borgsom, terugbetaling van de borgsom in geval van afgelasting van de cursus);
de plaats waar de lessen worden gegeven (gebouw, zalen, infrastructuur, technische faciliteiten);
de kenmerken van de studentenhuisvesting (prijs en plaats);
het onderwijzend personeel (diploma’s en curricula);
het didactisch materiaal.

Overige cursussen

Accademia Amsterdam: Zomercursussen in Perugia


Info


22