Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Certificaat Italiaans voor anderstaligen

 

Certificaat Italiaans voor anderstaligen

Het eerstvolgende CELI examen kan worden
afgelegd op 22 november 2021

Inschrijvingen en betalingen zijn mogelijk t/m 1 oktober 2021

Prijs:

€ 50,- voor niveau A1 en A2

€ 120,- voor niveau B1 t/m C2

 

 

Het eerstvolgende CILS examen kan worden
afgelegd in december 2021

Inschrijvingen en betalingen zijn mogelijk t/m 15 oktober 2021

Prijzen:

 

CILS A1 euro 50

CILS A2 euro 50

CILS B1 euro 100

CILS B2 euro 110

CILS C1 euro 135

CILS C2 euro 160

 

Voor meer informatie over de CELI en CILS examens, individuele voorbereiding en
voor een gratis proefexamen kunt u contact opnemen met Silvia Terribili,
corsilingua.iicamsterdam@esteri.it, tel.nr.020-3302683

Certificaat Italiaans voor anderstaligen

De certificaten Italiaans voor anderstaligen duiden de mate van beheersing van
het Italiaans als vreemde taal aan.

Zowel buiten Italië woonachtige niet-Italianen als Italianen (kinderen van
Italiaanse emigranten), alsook buitenlandse immigranten in Italië kunnen de certificaten
behalen.

Om het examen af te leggen hoeft men geen specifieke diploma’s te bezitten.

Voor het organiseren van de examens buiten Italië via de Istituti Italiani
di Cultura, heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken
overeenkomsten gesloten met de volgende instellingen:

Università per Stranieri di
Perugia (CELI – CIC)

Universita'per Stranieri Siena (CILS) (CILS)

Università degli Studi Roma Tre (IT - ele.IT)

Società Dante Alighieri (PLIDA)

Voor alle examens geldt : restitutie van het examengeld is alleen mogelijk
tot één maand vóór de examendatum.

In het onderstaande schema worden de onderlinge niveauverhoudingen van de
certificaten weergegeven (conform het Gemeenschappelijk Europees
Referentiekader voor Taalvaardigheid).

Università per Stranieri di Perugia
Università per Stranieri di

Siena Università degli Studi di Roma Tre Dante Alighieri

NIVEAU C2

(bijna)moedertaal CELI 5 CILS Quattro-C2 IT PLIDA C2

NIVEAU C1

Vergevorderden CELI4

CILS Tre-C1 ------ PLIDA C1

NIVEAU B2

Gevorderden

CELI3 CILS Due B2 ------ PLIDA B2

NIVEAU B1

Halfgevorderden CELI2 CILS Uno B1 ele.IT PLIDA B1

NIVEAU A2

Beginners + CELI1 CILS A2 ------ PLIDA A2

NIVEAU A1

Beginners CELI1 CILS A1 ------ PLIDA A1

Certificaat Didactiek Italiaans aan Anderstaligen

(DITALS)

Het Istituto Italiano di Cultura in Amsterdam heeft een overeenkomst met de
Università per Stranieri di Siena gesloten waardoor het mogelijk is bij het
Istituto de examens DITALS I en II af te leggen.

Vereisten om aan de examens DITALS I en II te kunnen deelnemen >>>

Men kan zich inschrijven tot 50 dagen vóór het examen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Silvia Terribili - tel.
020-3302683 of

corsilingua.iicamsterdam@esteri.it


12