Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Italiaans leren bij het Istituto Italiano di Cultura

 

Italiaans leren bij het Istituto Italiano di Cultura

banner logo iic 7july2016 lineaverticale

Inschrijvingen Voorjaarscursussen

 

Nieuw!!!!

Conversazione leggendo

Nuovo corso di lettura e conversazione per studenti avanzati

Docent: Franco Tirletti

op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur

12 lessen van anderhalf uur

prijs: € 260,00

65plussers: € 234,00

 

Wij bieden zowel online als face-to-face cursussen.

De groepen zijn klein met max. 5 cursisten. Onze klaslokalen zijn groot en goed geventileerd.

Voor meer informatie en een gratis niveautest:

020-3302683 (dagelijks tussen 11.00 en 16.00 uur)

of mail naar:

corsilingua.iicamsterdam@esteri.it

 

12 lessen van anderhalf uur

prijs: € 260,00

65plussers: € 234,00

Het cursusbedrag kan overgemaakt worden op:

ABN AMRO Bank
rekeningnr. NL76 ABNA 0456 5919 66
t.n.v. ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA, Amsterdam

Inschrijfvoorwaarde:

In geval van opzegging van de cursus door de cursist/e kan het betaalde cursusgeld in geen enkel geval gerestitueerd worden.

Hieronder een overzicht van de aangeboden cursussen:

 

A1 cursussen (online)

A1.1 maandag 10.00 - 11.30 (Anastasia Manna)

 

A1 cursussen (face-to-face)

A1.5 maandag 19.30 - 21.00

A1.6 dinsdag 10.00-11.30 (Dora Gatti)

A1.7 dinsdag 17.50-19.20 (Giulia Cartini)

A1.8 dinsdag 19.30 - 21.00 (Giulia Cartini)

A1.9 woensdag 17.50 - 19.20 (Valentina Vezzelli)

A1.10 woensdag 19.30 - 21.00 (Valentina Vezzelli)

A1.11 donderdag 10.00 - 11.30 (Monica Ercolano)

A1.12 donderdag 19.30 - 21.00 (Valentina Zingali)

 

A2 cursussen (face-to-face)

A2.2 dinsdag 19.30-21.00 (Stefano Orlando)

A2.4 donderdag 10.00-11.30 (Pierpaolo D'Augusta)

A2.5 donderdag 18.00-19.30 (Stefano Orlando)

A2.6 donderdag 19.30-21.00 (Vittorio Cantalamessa)

 

B1 cursussen (online)

B1.6 Donderdag 19.30-21.00 (Anastasia Manna)

 

B1 cursussen (face-to-face)

B1.1. maandag 10.00-11.30 (Valentina Zingali)

B1.2 maandag 19.30-21.00 (Stefano Orlando)

B1.3 maandag 19.30-21.00 (Monica Ercolano)

B1.plus dinsdag 11.00-12.30 (Giulia Cartini)

B1.4 Woensdag 10.30-12.00 (Giulia Cartini)

B1.5 donderdag 10.00-11.30 (Valentina Zingali)

 

B2 cursussen (face-to-face of online)

Conversazione Leggendo woensdag 19.30-21.00 (Franco Tirletti)

B2.5 donderdag 19.30-21.00 (Stefano Orlando)

B2.6 vrijdag 10.30-12.00 (Vittorio Cantalamessa)

 

C1 cursussen (face to face)

C1.1 maandag 19.30-21.00 (Pierpaolo D'Augusta)

C1.2 Conversazione woensdag 18.00-19.30 (Giulia Cartini)

 

C2 cursussen (face-to-face)

C2.1 Maandag 10.00-11.30 (Stefano Orlando)

C2.4 Dinsdag 13.00-14.30 (Giulia Cartini)

C2.5 Woensdag 18.00-19.30 (Stefano Orlando)

C2.6 Vrijdag 10.00-11.30 (Stefano Orlando)

 

Viva il cinema (face-to-face) vrijdag 15.00-17.00 u. (Anastasia Manna)

 

*********************************************************************************

Waarom volgt jaarlijks wereldwijd een half miljoen mensen buiten Italië een cursus Italiaans?

Het Italiaans is een cultuurtaal.
Het Italiaans beheersen betekent toegang hebben tot een literair erfgoed dat van groot belang is geweest voor de geschiedenis van Europa: belangrijke wetenschappelijke teksten, theaterproducties, muziek, opera, film en Italiaanse televisie.

Het Italiaans is een studietaal.
Jaarlijks besluiten vele studenten om in Italië cursussen te komen volgen bij scholen, universiteiten, academies en bibliotheken.

Het Italiaans is een werktaal.
Managers, investeerders, technici en arbeiders treden in contact met de Italiaanse industriële en ambachtelijke wereld en met diensten die de Italiaanse grenzen overschrijden.

En door Italiaans te spreken wordt het bezoek aan Italië en zijn gastvrije inwoners, van de kunststeden tot aan het enorme natuurschoon, een waar genoegen!Taalcursussen

Waarom Italiaans studeren bij het Istituto Italiano di Cultura in Amsterdam?


Studenten kiezen het Istituto Italiano di Cultura om de volgende redenen:
• Italiaans studeren bij het Instituut betekent kiezen uit een breed cursusaanbod, van beginnersniveau tot aan gevorderdenniveau;
• De cursussen zijn verdeeld over zes taalbeheersingsniveau’s, conform de ERK-normen van de Raad van Europa;
• Het Instituut biedt tevens thematische cursussen aan (conversatie, kunstgeschiedenis, Italiaanse letterkunde, cinema, enologie);
• Het Instituut organiseert als enige instelling in Nederland cursussen en examens ter verkrijging van het taalbeheersingscertificaat Italiaans voor Anderstaligen van de Universiteiten voor Buitenlanders van Perugia en Siena (respectievelijk CELI en CILS);
• De lessen worden gegeven door gekwalificeerde moedertaal-docenten;
• De studenten treffen in het Instituut een dynamische en cultureel-stimulerende sfeer aan;
• Het Instituut geeft desgewenst verklaringen af over de gevolgde lessen;
• Aan het einde van het cursusjaar kunnen de cursisten een afsluitend examen afleggen;
• Het instituut reikt de getuigschriften (niveau A1 t/m C2) uit tijdens een feestelijke slotavond;
• De cursisten kunnen gebruik maken van studiepremies voor het volgen van een zomercursus bij een van de vele scholen in Italië;
• Cursisten van het Instituut kunnen gratis materiaal uit de bibliotheek en het documentatiecentrum raadplegen en lenen;
• Cursisten ontvangen informatie en uitnodigingen met betrekking tot de door het Instituut georganiseerde activiteiten
Waarom Italiaans studeren ?

De Italiaanse taal vormt een cultuuruiting van onschatbare waarde.


Het Italiaans heeft zich, ondanks dat het nog steeds zeer nauw verbonden is met zijn sublieme wortels, dankzij Italiaanse wetenschappers, architecten, ontwerpers, stylisten, regisseurs en schrijvers verder ontwikkeld. Zij hebben een enorme bijdrage geleverd aan het Italiaanse en universele gedachtengoed.


Beheersing van het Italiaans betekent dat u directe toegang heeft tot een literair erfgoed en tot humanistische en wetenschappelijke teksten van onmetelijke waarde, alsook tot Italiaanse theater- en muziekproducties, opera, film en televisie.
Het verrijkt uw persoonlijkheid en stelt u in staat de hedendaagse maatschappij beter te begrijpen en op een diepgaandere manier te beleven.


Italiaans spreken maakt het mogelijk om essentiële en fundamentele menselijke waarden die de taal in zich heeft te verwerven, te begrijpen en te verinnerlijken.


En Italiaans spreken betekent het creëren van mogelijkheden op werkgebied: als investeerder, technicus, arbeidskracht of werknemer kunt u in contact treden met de Italiaanse industriële en ambachtelijke wereld en de dienstensector die de Italiaanse landsgrenzen overschrijden.


Het betekent beschikken over een onmetelijk cultureel erfgoed en een originele en diepgaande visie op het menselijk bestaan.
Kiezen voor het Italiaans is kiezen voor de liefde, vooral liefde voor uzelf.

 

Bewaren

Bewaren


11